preskoči na sadržaj

VI. osnovna škola Varaždin

Login

 

Školska obilježja

Himna škole (mp3)

Vizija, misija, vrijednosti

Vision, mission, values


CD dječjeg zbora "Varaždinski Slavuji"
BiH

Tražilica

Citati

Brojač posjeta...

Ispis statistike od 22. 10. 2013.

Ukupno: 2572719
Sandra Šenkiš, prof. defektolog - logoped

prof. defektolog-logoped

 

Stručni suradnik defektolog - logoped  tijekom školske godine obavlja poslove predviđene Godišnjim planom i programom rada stručnog suradnika defektologa – logopeda.

Neposredni rad s učenicima - uključuje otkrivanje i identifikaciju teškoće kod učenika te dogovor s roditeljima i učiteljima o dijagnostičkom postupku za utvrđivanje vrste i stupnja poremećaja. Dogovor za rehabilitaciju učenika koji se provodi individualno ili grupno 1 do 2 puta tjedno ovisno o teškoći. Uz djecu koja trebaju pomoć pri svladavanju nastavnog plana i programa, logopedske vježbe pohađaju i djeca s teškoćama govorno jezične komunikacije, teškoćama čitanja i pisanja (disleksijom, disgrafijom i diskalkulijom), slušno oštećeni učenici, učenici s cerebralnom paralizom, učenici s elementima autizma, učenici s ADHD sindromom te učenici s poremećajima u ponašanju. Cjelokupni rad se temelji na jakim stranama učenika, a tek potom na ograničenjima.

Planiranje, programiranje, pripremanje i vođenje evidencije o neposrednom edukacijsko rehabilitacijskom radu – izrada i vođenje sve potrebne dokumentacije.

Suradnja s profesorima, nastavnicima, učiteljima, stručno službom škole, ravnateljem – testiranje učenika za upis u prvi razred, sudjelovanje u Komisiji za određivanje primjerenog oblika školovanja, formiranje razrednih odjela, izrada individualnih mjesečnih programa rada za djecu s teškoćama,  savjetovanje u svezi s učenicima s teškoćama u razvoju, održavanje predavanja na zadanu temu.

Suradnja sa stručnim i društvenim ustanovama zvan škole – Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ Varaždin, Centar za logopediju opće bolnice Varaždin, stručna služba Dječjeg vrtića „Varaždin“, ERF Zagreb, ostali Centri i Udruge u Hrvatskoj.

Suradnja s roditeljima, starateljima i udomiteljima -  upoznavanje roditelja s vrstom i stupnjem teškoća / poremećaja govora, jezika, slušanja, čitanja i pisanja te teškoća učenja, potrebitosti terapije te s načinima i mogućnostima ublažavanja teškoća, instruktivni rad s roditeljima u cilju uključivanja roditelja kao aktivnog sudionika u tijek rehabilitacijskog procesa, izrada pisanih uputa za roditelje, izrada vježbi za rad u roditeljskom domu.

Ostali poslovi – sudjelovanje u radu Učiteljskih i Razrednih vijeća te ostali poslovi utvrđeni tijekom tekuće školske godine, suradnja  i koordinacija  pomoćnika u nastavi.

Stručno usavršavanje – praćenje stručne literature, suradnja i rad u Aktivu stručnih suradnika Varaždinske i Međimurske županije, HLD Varaždin, sudjelovanje na seminarima koji se bave problematikom vezanom uz govorno – jezične teškoće, teškoće čitanja, pisanja i matematičkih vještina, autizam, ADHD, oštećenje sluha, cerebralnu paralizu i probleme ponašanja.

Broj telefona: 042/658-980

preskoči na navigaciju