2022-04-09 10:44:00

Mlade učiteljice kemije Ema i Mia održale su nastavu kemije u petak 1. travnja 2022.

Ne nije prvoaprilska šala, zaista su nastavu kemije održale polaznice Dodatne nastave kemije i sudionice Županijskog natjecanja iz kemije Mia Kolmanić i Ema Potočnik iz 8.d. 

U petak 1.travnja održale su nastavu kemije, zamijenile su uloge s profesoricom kemije i biologije Mihaelom Vrbnjak Grđan koja je dva sata kemije provela u učeničkim klupama. Mia i Ema započele su nastavu s pokusima u kojima su pokazale Dobivanje i svojstva etena i etina a nakon toga su pomoću zadataka na prezentaciji ponovile s učenicima 8.d imenovanje ugljikovodika i kemijske reakcije.

Nastavu su vodile korektno i samouvjereno.

 

 

Bravo Ema i Mia!


VI. osnovna škola Varaždin