2022-02-18 15:07:51

Natječaj za imenovanje ravnatelja-ice VI. osnovne škole Varaždin

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice VI. osnovne škole Varaždin objavljen je u Narodnim novinama broj 21/2022 dana 18. veljače 2022. godine  i na mrežnim stranicama VI. osnovne škole Varaždin dana 18. veljače 2022. godine.

Rok za  podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Škole.  

Tekst natječaja za imenovanje ravnatelja/ice škole nalazi se u privitku.


VI. osnovna škola Varaždin