2021-10-18 14:35:00

Izlet u Kumrovec

Dana 15. listopada 2021. godine učenici 2.a i 2.d razreda posjetili su jedini muzej na otvorenom - Etno muzej Staro selo u Kumrovcu. 

Nakon vožnje prekrasnim zagorskim bregima učenici su razgledali seoske „hiže“ u Starom selu i upoznali se sa životom seljaka u prošlosti. Sudjelovali su u procesu izrade domaćeg kruha – od zrna do pogače. Svojim su ručicama skidali zrna kukuruza s klipova, vidjeli su kako se zrnje melje u žrvnju, kako nastaje tijesto i uz pomoć naše „domaćice“ u Kumrovcu oblikovali su svoje pecivo. Njihova su se peciva ispekla u krušnoj peći, a učenici su ih ponijeli kući.

Fotogalerija

Posjetili smo i spomenik našoj himni u Zelenjaku. Učenici su saznali da je hrvatska himna jedina himna u svijetu koja ima svoj spomenik.


VI. osnovna škola Varaždin