2021-09-09 14:42:00

Natječaj za iznajmljivanje sportske dvorane u šk. god. 2021-2022

Natječaj za iznajmljivanje sportske dvorane u šk. god. 2021-2022 dostupan je u nastavku.

Na temelju članka 7. i članka 9. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup sportskih dvorana, prostora i opreme osnovnih škola (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 9/2019. i 8/2020.), Školski odbor VI. osnovne škole Varaždin raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup sportskih dvorana:

 

Dvorane površine 285 m².

Najniži iznos zakupa je 100,00 kuna pod satu.

Vrijeme korištenja: ponedjeljak od 16,00 do 21,30 sati

                                Utorak od 16,00 do 19,30 sati

                                 Srijeda od 18,00 do 19,30 sati

                                 Četvrtak od 16,00 do 21,30 sati

                                 Petak od 16,00 do 21,30 sati

Dvorane površine 760 m ²

Najniži iznos zakupa 200,00 kuna po satu.

Vrijeme korištenja: od ponedjeljka do petka od 17,30 do 21,30 sati.

Prostor se daje u zakup radnim nastavnim danima.

Za mlađe uzrasne kategorije sportskih udruga grada Varaždina koje su članice Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina i sportske klubove osoba s invaliditetom cijena zakupa je za malu dvoranu 70,00 kuna po satu, a za veliku dvoranu 80,00 kuna po satu.

Uz ponudu u kojoj se navodi prijedlog satnice, vrsta aktivnosti koju ponuditelj namjerava realizirati u dvorani i ponuđeni iznos zakupa po satu ponuditelj je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

Naziv i adresu ponuditelja, OIB, kontakt telefon i elektronsku adresu Presliku rješenja o registraciji Potvrdu o članstvu Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina (ukoliko postoji) Izjavu o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju (Obrazac).

Rok zakupa je do 21.6. 2022. godine.

Ponude dostaviti u roku 8 dana od dana objave u Varaždinskim vijestima na adresu :

VI. osnovna škola Varaždin, Dimitrije Demetra 13, 42000 Varaždin

 s naznakom „za javni natječaj“.

Otvaranje ponuda neće biti javno.


VI. osnovna škola Varaždin