2021-02-09 20:59:08

Obilježavanje "Dana sigurnijeg interneta"

Kako bi se obilježio „Dana sigurnijeg interneta“ Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) pripremila je promotivne materijale. 

Poveznice na materijale dajemo u nastavku

O zaštiti djece od neprimjerenih sadržaja ili ponašanja na internetu

 

Aplikacija kalkulator privatnosti na kojoj se učenici mogu informirati i potaknuti na razmiąljanje o problemima sigurnosti i privatnosti na Internetu


VI. osnovna škola Varaždin