2021-09-09 14:57:00

4. razred - Kriteriji ocjenjivanja po predmetima

Kriteriji ocjenjivanja u 4. razredu po predmetnim područjima koje su izradile učiteljice Vesna Gašparić, Petra Lončarić-Časar, Željka Dugi Sokač i Rosana Štrocinger.


VI. osnovna škola Varaždin