2020-10-12 19:10:37

Dječji tjedan

U ponedjeljak na Dan učitelja, 5.10. posjetili smo Centar za mlade i održali svečanu i radnu sjednicu Dječjega gradskog vijeća grada Varaždina povodom otvorenja Dječjeg tjedna. 

Cilj Dječjeg tjedna je usmjeriti pozornost prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom, ali i LJUBAV DJECI PRIJE SVEGA!

Učenice 7.d razreda, Ema Potočnik i Jelena Florijanić, članice Dječjeg foruma kao i predstavnice naše škole u Dječjem gradskom vijeću, u pratnji učiteljice Monike Injić prisustvovale su navedenoj sjednici. Čitale su se poruke djece odraslima, pokrenule akcije, promjene, komentirala i analizirala stanja dječjih igrališta u Varaždinu.  

 

Ovdje možete vidjeti interaktivnu kartu dječjih igrališta s fotografijama i komentarima učenika.

 


VI. osnovna škola Varaždin