2020-10-09 12:09:07

Edukativne slikovnice i plakati Hrvatskog Crvenog križa

Kako bi djecu od najranije životne dobi informirali i poučili o sigurnom ponašanju u prometu, postupcima pozivanja hitne medicinske pomoći te odgovornom ponašanju tijekom pandemije, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin pripremilo je plakate i edukativne slikovnice "Medo Jurica - na putu do škole" za učenike prvih razreda.

 

Plakat "Medo Jurica - na putu do škole"

 


VI. osnovna škola Varaždin