2020-09-11 14:17:00

Obavijest o terminima razgovora - dopuna uz prethodnu objavu Obavijesti o načinu i vremenu procjene kandidata

Obavijest o terminima razgovora - dopuna uz prethodnu objavu Obavijesti o načinu i vremenu procjene kandidata dostupna je u nastavku.

Razgovori će se održati u ponedjeljak 14.9.2020. prema sljedećem rasporedu.

Glazbena kultura

prezime A-H:17:30 sati prezime I-L: 18:00 sati prezime L-Ž-:18:30 sati

 

Hrvatski jezik

prezime B-C: 17:30 sati prezime Č-F: 18:00 sati prezime G-P:18:30 sati prezime R-Z: 19:00 sati

 

Razredna nastava

prezime B-F: 17:30 sati prezime G-I: 18:00 sati prezima K-M: 18:30 sati prezime P-T: 19:00 sati

 

Njemački jezik

svi kandidati u 17:30 sati

 


VI. osnovna škola Varaždin