2020-06-19 10:02:32

Atom liga

VI. osnovne škole Varaždin, Barbara Kelava, Bruno Kosmačin i Ema Kolmanić, prva u ekipnom natjecanju ATOM – liga.

Atom – liga je ekipno natjecanje učenika u znanju kemije, fizike i matematike. Tročlana ekipa zajedničkim snagama rješava zadatke iz svih triju predmeta. Naša ekipa, Barbara Kelava, Ema Kolmanić i Bruno Kosmačin, osvojila je 1. mjesto. 


VI. osnovna škola Varaždin