2020-01-29 16:37:00

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu dostupno je u privitku.


VI. osnovna škola Varaždin