2019-12-10 20:10:34

Zlatne diplome za najuspješnije na Dabru 2019.

Učenicima koji su na natjecanju Dabar 2019. postigli zapažene rezultate (10 % naj) danas su podijeljene diplome i prigodne nagrade.

Svi učenici koji su sudjelovali mogu na poveznici    https://mooc.carnet.hr/  

preuzeti svoje diplome, a najuspješniji i svoje Zlatne diplome. Također svi sudionici mogu pregledati zadatake koje su rješavali i vidjeti koje su zadatke uspješno (ili neuspješno) riješili. Sve to, naravno, ako se prijavite sa svojim Carnet identitetom. 


VI. osnovna škola Varaždin