2019-10-14 17:59:32

Obavijest o načinu i vremenu procjene kandidata RAČUNOVODSTVO

Obavijest o načinu i vremenu procjene kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjestoračunovodstvenog referenta Na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno možete pogledati u nastavku.

Procjena i vrednovanje prijavljenih kandidata provest će se razgovorom. Svi prijavljeni kandidati zadovoljavaju formalne uvjete natječaja te su svi pozvani na razgovor.

Područje – sadržaj procjene i vrednovanja:

osnovni pojmovi, načela, pravila i elementi sustava proračuna (proračunske klasifikacije, izvori financiranja, vrste prihoda i rashoda, vrste imovine i obveza i dr.) obračun plaće i bolovanja, obračun drugog dohotka, JOPPD obrazac, propisi iz područja poreza na dohodak poznavanje rada u tabličnim kalkulatorima (Microsoft Excel), razni izračuni iz područja obračuna plaća, bolovanja i drugih naknada zaposlenima, matematičke operacije i obrada podataka (postotni račun, sortiranje i filtriranje podataka, uvjetni zbrojevi i sl.) ostala pitanja (motivacija, općenito poznavanje računovodstva kao poslovne funkcije, rad na EU projektima i sl.)

Literatura:

Zakon o proračunu (Narodne novine broj: 87/08, 136/12 i 15/15.) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj: 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18.) Proračun Grada Varaždina za 2019. godinu  Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2019. godinu Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine broj 51/18.) stručna literatura i članci stručnih časopisa raznih izdavača („Računovodstvo i financije“, „Računovodstvo, revizija i financije“ i sl.)

Razgovor će se obaviti u ponedjeljak 21.10.2019. godine u 10 sati u prostorijama VI. osnovne škole Varaždin, Dimitrija Demetra 13.


VI. osnovna škola Varaždin