2019-10-14 17:55:51

Obavijest o načinu i vremenu procjene kandidata HRVATSKI JEZIK

Obavijest o načinu i vremenu procjene kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto Učitelja hrvatskog jezika na određeno puno radno vrijeme možete pogledati u nastavku.

Procjena i vrednovanje prijavljenih kandidata provest će se razgovorom. Svi prijavljeni kandidati zadovoljavaju formalne uvjete natječaja te su svi pozvani na razgovor.

Područje – sadržaj procjene i vrednovanja:

vještine i rezultati u dosadašnjem radu,  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12,l 94/13, 152/14, 7/17, i 568/18.). Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 10/19). Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 112/10 i 82/2019.)

Razgovor će se obaviti u ponedjeljak 21.10.2019. godine u 14,15 sati u prostorijama VI. osnovne škole Varaždin, Dimitrija Demetra 13.


VI. osnovna škola Varaždin