2019-09-16 09:32:49

Zahvalnica - Socijalna samoposluga "Kruh sv. Antuna" Varaždin

Zahvalnica za nesebično pomaganje i volontiranje VI. osnovnoj školi Varaždin od strane Socijalne samoposluge "Kruh sv. Antuna" Varaždin za 2019. godinu.


VI. osnovna škola Varaždin