2019-07-05 21:55:26

Zahvalnica OB Varaždin

VI. OŠ Varaždin je u suradnji sa Udrugom Veliko srce malom srcu, održala 21.svibnja 2019. u HNK Varaždin dobrotvorni koncert pod geslom „Mali koraci dobrote“, u svrhu pomoći ostvarivanja ciljeva Udruzi Veliko srce malom srcu. Prikupljenim sredstvima kupljen je medicinski aparat perfuzor i doniran OB Varaždin.

Ovim putem još jednom zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način pomogli ostvarenju ove  dobrotvorne  aktivnosti.


VI. osnovna škola Varaždin