2019-06-05 10:07:17

Učenici naše škole postali mali purgari

Učenici naše škole Aleks Kučan i Neo Humić (4. b), Filip Smuđ (2. a) i Marko Šinjori (3. b) postali su pripadnici Varaždinske građanske garde. Naša škola je ponosna na izvrsnu suradnju s purgarima pa je ponos sad veći. 

Godina 1750. smatra se godinom službenog utemeljenja Varaždinske građanske čete. Njezino je suvremeno djelovanje uređeno Odlukom Gradskoga vijeća Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina", br. 7/95.), te je postala je zaštićenim simbolom Varaždina kao što su to i njegov povijesni grb i zastava.

Varaždinska građanska garda dobila je 23. ožujka 2017. godine rješenje Ministarstva kulture Republike Hrvatske o zaštiti kulturnog dobra. Dobivenim rješenjem Varaždinska građanska garda, popularni “Purgari” ušla je na listu zaštite nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske i to kao prva vojna postrojba kojoj je to uspjelo. Varaždinska građanska garda je ujedno i prva kulturna baština sa zaštitom iz grada Varaždina.


VI. osnovna škola Varaždin