2017-10-08 12:44:35

Šah

Cilj je da šahom djeca vježbaju vještinu rješavanja problema, povećaju koncentraciju i ustrajnost na rješavanju zadataka. Nadalje kroz šah djeca uviđaju na važnost analiziranja problema, razvijaju se vizualne sposobnosti i samostalno donošenje brzih odluka pod vremenskim pritiskom.
 

Strategija koja prevladava u izvannastavnoj aktivnosti Šah je strategija učenja igranjem šaha kao misaone igre koja zahtijeva analizu, taktiku, strategiju, koncentraciju, te se razvijaju vizualne sposobnosti i samostalno donošenje brzih odluka pod vremenskim pritiskom.

Nastavni plan i program šahovske grupe  temelji se na osnovama šahovske igre.  Osim stjecanja znanja, želi se razviti kod učenika analitički način mišljenja i spremnost  za primjenu stečenih vještina u životu, kao što su analize problema, te predviđanje i  provedba mogućih rješenja.

Postignuća: nastupanje na županijskim turnirima i školskim natjecanjima


VI. osnovna škola Varaždin