2017-10-08 12:41:13

Sportska grupa

Već dugi niz godina na našoj školi učenici koji žele uključuju se u sportsku grupu kao izvannastavnu aktivnost. Voditeljica grupe, Vesna Gašparić, radosno ih dočekuje i zajedno s njima osmišljava i planira satove i sadržaje.

Kada je lijepo vrijeme satove održavaju na šk. igralištu, a inače se okupljaju u školskoj dvorani.

Od sadržaja najviše je zastupljen nogomet kojeg dječaci posebno obožavaju, rukomet, košarka i odbojka. Drage su im i štafetne igre, kojima mogu razvijati svoju brzinu, spretnost i preciznost. Djevojčice ravnopravno sudjeluju u svim igrama s dječacima. Njima je draži rad na spravama ( karike, visoka i niska greda, šv. sanduk, kozlić, motka …) te rad s obručima i medicinkama.

Više o Sportskoj grupi možete pročitati pod Sport ili pod Gradski sport.


VI. osnovna škola Varaždin