2017-10-01 14:10:14

Mladi čuvari prirode, biologija - fakultativno

Izvannastavna aktivnost Mladi čuvari prirode pridonosi stvaranju učenikove cjelovite slike o svemu što nas okružuje u svijetu. Razvija kod učenika odgovornost prema živim bićima u cjelini. Učenici će voditi brigu o pet akvarija, dva terarija i tri insektarija u školi. Također će steći vještine biološkog vrtlarenja u školskom povrtnjaku. 

„Priroda je jedina knjiga koja na svim listovima nudi mnogo sadržaja“ (Goethe).

„Planine zovu i ja moram poći!“ (John Muir)

Planinarska sekcija Mladih čuvara prirode uključuje povremene planinarske izlete o kojima su svi učenici pravovremeno obaviješteni.

Postignuća: Školski vrt koji uključuje povrtnjak, mali voćnjak, travnate površine, cvjetne gredice, kamenjare i drveće nekoliko je puta bio nagrađivan na natječajima koje je organizirala radio emisija „Slušaj kako Zemlja diše“.

Ribice koje uzgajamo u akvarijima bile su nekoliko puta tema Istraživačkih radova iz biologije. 


VI. osnovna škola Varaždin