2017-10-01 13:40:59

Dodatna nastava kemija

Jedna od najvažnijih zadaća nastave kemije jest razvijati interes učenika prema prirodnim znanostima i pokazati da su znanja iz područja prirodnih znanosti dio opće kulture. Nastavom kemije  (fizike i biologije) učenici  trebaju lakše razumjeti svijet oko sebe te shvatiti da se suvremena civilizacija temelji na primjeni znanja iz prirodnih znanosti.

Nastava uključuje praktične radove koje učenici samostalno izvode, a u nastavnom procesu koriste se brojna suvremena nastavna sredstva i pomagala. U dodatnoj nastavi radi se s malom grupom učenika ili se radi sa svakim učenikom pojedinačno. Rješavaju se zadaci sa svih nivoa i oblika natjecanja kao i zadaci iz PISA projekta. Također, učenici odlaze u posjet raznim znanstvenim institucijama i prisustvuju popularno-znanstvenim predavanjima.

Postignuća su vrhunska, brojna su sudjelovanja učenika na svim razinama natjecanja, dobitnici smo višestrukih državnih nagrada. Vrlo smo ponosni na plasman dviju učenica u hrvatsku ekipu za svjetsku prirodoslovnu olimpijadu mladih (IUSO). Mentorice su peterostruke dobitnice Oskara znanja, najvišeg priznanja učiteljima Agencije za odgoj i obrazovanje. 

  


VI. osnovna škola Varaždin