2017-09-28 18:16:04

Rano učenje fizike

Rano učenje fizike je izvannastavna aktivnost na kojoj se učenici 6.ih razreda mogu upoznati sa zakonima fizike na zabavan i poučan način. Izvodeći pokuse  i istražujući pojave oko nas uče o prisutnosti fizike u svakidašnjem životu. 

Time se nastoji popularizirati znanost među mladim naraštajima te ih zainteresirati za STEM područje. Fizika je veoma važna prirodna znanost, koju možemo učiti na zabavan način. Da li će ranije dotaknuti tlo jabuka koja pada sa stabla ili list? Zašto tijela tonu ili plutaju? Kako napraviti dugu? Sve su to pitanja na koja tražimo odgovore na zabavan način. 

Više o Ranom učenju fizike možete pronaći pod Znanost ili pratiti izdvojeno.


VI. osnovna škola Varaždin