2017-09-28 18:08:45

DOD fizika

Viša razina znanja za učenike 7. i 8. razreda koji pokazuju interes za prirodne znanosti. Uspješna priprema učenika na svladavanje kompleksnijih problemskih zadataka  te uspješna priprema za natjecanje. Učenici se uključuju u projekte i radionice, potiče se njihov interes i produbljuje razina znanja koju žele postići. Obrađuju se izborne teme koje se inače ne obrađuju na redovnoj nastavi.

Učenici se uključuju u projekte i radionice, potiče se njihov interes i produbljuje razina znanja koju žele postići. Obrađuju se izborne teme koje se inače ne obrađuju na redovnoj nastavi. 


VI. osnovna škola Varaždin