2017-09-28 17:52:38

Povijesna grupa

U rad Povijesne grupe VI. osnovne škole Varaždin mogu se uključiti svi učenici naše škole od petog do osmog razreda. Tijekom školske godine članovi Povijesne grupe imaju brojne aktivnosti.

Učenici sedmih i osmih razreda pripremaju se za natjecanja u znanju na školskoj razini te prema postignutim rezultatima  za županijsku razinu.

Tijekom godine članovi grupe obilježavaju važne datume iz hrvatske povijesti, pripremaju materijale za školski pano u učionici povijesti i web stranicu škole, te stručne ekskurzije, kao npr. stručnu ekskurziju osmih razreda u Vukovar. Uz pomoć učiteljica iz povijesti učenici pripremaju plakate,  PowerPoint prezentacije i umne mape. Uvježbavaju vještine prezentiranja kako bi svoje teme što uspješnije prezentirali  ostalim učenicima u svojim razredima. Također se pripremaju kao zamjenski učitelji za Dan zamjene uloga.

Članovi grupe sudjeluju u brojnim projektima. Od 2012. godine uključeni smo u projekt Šafran. Svake godine učenici osmih razreda sade lukovice žutog šafrana u spomen na stradalu djecu u vrijeme Holokausta. Za otvorene dane naše škole učenici petog razreda pripremili su projekt „Lovčev dom“ i predstavili ga roditeljima i učenicima.

Naša škola ima Školski muzej „Stara hiža“ koji je postavljen u holu škole od 2003. godine, a o njemu brinu članovi Povijesne grupe. Članovi Povijesne grupe su naučili izrađivati i tradicijske ukrase te na taj način brigom o Školskom muzeju i izradom tradicijskih ukrasa uče cijeniti i čuvati tradicijsku baštinu naših predaka.

Ove školske godine članovi Povijesne grupe istraživati će i pripremati materijale za obilježavanje pedesete godišnjice naše škole.

Postignuća:

Učenici obilježavaju važne datume iz hrvatske povijesti, uređuju pano u učionici povijesti,  izrađuju plakate, PowerPoint prezentacije  i umne mape te vježbaju vještine prezentiranja. Sudjeluju u projektima, brinu o Školskom muzeju „Stara hiža“. Pripremaju materijale za školske ekskurzije i  obilježavanje pedesete obljetnice škole.


VI. osnovna škola Varaždin