2017-09-28 17:00:52

Prva pomoć

Izvannastavna aktivnost Prva pomoć sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela. Teoretski dio odnosi se na usvajanje znanja o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatskom Crvenom križu i međunarodnom humanitarnom pravu. Kroz praktični dio učenici vježbaju osnovne postupke pružanja prve pomoći koji se primjenjuju do dolaska hitne medicinske pomoći, a što naposljetku nekome može  spasiti život. 

Tijekom školske godine učenici se pripremaju za općinsko/gradsko  i međužupanijsko natjecanje  na kojima postižu vrlo dobre rezultate. Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin pruža veliku pomoć učenicima prilikom priprema za natjecanje. 

Postignuća:  učenici postižu vrlo dobre rezultate na općinskom/gradskom i međužupanijskom natjecanju

Više o Prvoj pomoći možete pronaći pod Prevencije.

  

  

  


VI. osnovna škola Varaždin