2017-09-27 16:58:29

Orijentacijsko trčanje

ZA SVE ONE KOJI ĆE TEK POSTATI LJUBITELJI ORIJENTACIJE I KOMUNIKACIJE.

 

Orijentacijsko trčanje obuhvaća snalaženje u nepoznatom prostoru uz korištenje orijentacijske karte i kompasa. Ova aktivnost je jedinstvena po tome što se njome može baviti cijela obitelj rekreacijski ili natjecateljski u okviru Hrvatskog orijentacijskog saveza. Potrebno je naučiti značenje boja i simbola na orijentacijskoj karti. Orijentacijska natjecanja odvijaju se u parkovima naselja i u šumama. Potrebno je u što kraćem vremenu pronaći zadane točke na nepoznatom terenu. Kategorije natjecatelja su podijeljene prema dobi, spolu i znanju orijentacije. Za početnike i rekreativce postoji Open kategorija. Za sudjelovanje u natjecanju potrebno je biti član jednog od Orijentacijskog kluba.

Za osobe koje ne mogu trčati ili se ne mogu samostalno kretati postoji Precizna orijentacija. Također je potrebno je znanje čitanja boja i simbola na orijentacijskoj karti. Ne traži se brzina u kretanju već brzina i točnost u rješavanju orijentacijskih zadataka.

Orijentacijom se mogu baviti učenici svih uzrasta, a samostalni natjecatelj se može postati s navršenih 10 godina života. Termin za orijentaciju u VI.OŠ Varaždin je srijedom u 17 sati u učionici biologije.

Komunikacija obuhvaća suradnju s Radio klubom Varaždin, učenje Morze-ovog koda i pohađanje početničkog tečaja za radio operatera. Osobe koje imaju orijentacijske vještine i znanje radio operatera sudjelovat će u formiranju tima za radiogoniometriju.


VI. osnovna škola Varaždin