2017-09-27 16:43:28

Mali građani, DND-Dječji forum

Izvannastavna aktivnost sastoji se od dvije slične, ali opet različite aktivnosti. 

Mali građani tijekom cijele školske godine rade na jednom projektu vezanom uz poštivanje dječjih prava. Rad se temelji na istraživanju vezanom uz odabranu temu, a  svoj rad prezentiraju: Vijeću učenika, na Međužupanijskoj smotri iz područja Građanskog odgoja i obrazovanja u Čakovcu, na Državnoj smotri iz područja Građanskog odgoja i obrazovanja u Zagrebu , lokalnim medijima... U sklopu Državne smotre imaju priliku posjetiti Hrvatski sabor.

Dječji forum naše škole uključuje se tijekom cijele školske godine u  aktivnosti koje provodi Društvo naša djeca Varaždin u suradnji s gradom Varaždinom i Dječjim gradskim vijećem. To su razni projekti vezani uz Konvenciju UN-a o dječjim pravima, humanitarne aktivnosti, Veliko srce Varaždina, Dječji tjedan, Dan Europe, eko- akcije i slično. Učenici su imali priliku posjetiti važne lokalne i državne institucije te razgovarati s gradonačelnikom, županom, saborskim zastupnicima, dječjom pravobraniteljicom, predstavnicima Vlade RH, predstavnicima Ministarstva odgoja i obrazovanja...

Pratimo događanja lokalne zajednice i nastojimo svojim aktivnostima poboljšati život i rad djece u Varaždinu.

Mali građani sudjeluju na smotrama iz područja Građanskog odgoja i obrazovanja koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje.

Vše o Malim građanima možete pronaći pod Akcije.


VI. osnovna škola Varaždin