2017-09-27 16:35:01

INA - odbojka

Usavršavanje tehničko taktičkih elemenata odbojke kontinuirano tokom školske godine. Proširenje i produbljivanje motoričkih znanja za učenike koji pokazuju sklonosti i interes za različite sportske aktivnosti. 

Kvalitativno i kvantitativno utjecati na primarna antropološka obilježja, na motoričke sposobnosti, funkcionalne sposobnosti te utjecaj na obrazovne i odgojne zadaće učenika. Učenje osnovnih elemenata odbojke i sudjelovanje na sportskim natjecanjima za koja učenici iskažu interes.


VI. osnovna škola Varaždin